Trăng trong soi giếng cổ,
Nước giếng vẫn lặng trong.
Không bị người khuấy động,
Lòng này chẳng chuyển lòng.
Dù bị người khuấy động,
Thoáng gợn lại như không.
Một tấm lòng vằng vặc,
Giếng xưa ánh trăng lồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại