15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
11 bài trả lời: 11 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 23:19, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/06/2008 12:48

道意

明月照古井,
井水無波濤。
不被人牽扯,
此心終不搖。
縱被人牽扯,
一搖還復止。
湛湛一片心,
明月古井水。

 

Đạo ý

Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh,
Tỉnh thuỷ vô ba đào.
Bất bị nhân khiên xả,
Thử tâm chung bất dao.
Túng bị nhân khiên xả,
Nhất dao hoàn phục chỉ.
Trạm trạm nhất phiến tâm,
Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Trăng sáng chiếu giếng xưa,
Nước giếng không nổi sóng.
Không bị người khuấy lên,
Lòng này không xao động.
Dù bị khuấy lên,
Dao động một lúc lại lặng ngay.
Tấm lòng trong vằng vặc,
Như ánh trăng sáng chiếu giếng nước năm xưa.


Tác giả tự ví lòng mình như nước trong giếng cổ, thanh trong, yên tĩnh, một vầng trăng sáng chiếu vào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trăng sáng rọi giếng xưa,
Nước giếng không gợn sóng.
Không có người khuấy lên,
Lòng này không xao động.
Dù có người khuấy lên
Động qua, lặng rất chóng.
Trong vắt một tấm lòng,
Giếng xưa trăng rọi bóng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hahuyen

Trăng sáng chiếu giếng xưa
Nước giếng không nổi sóng
Không bị người khuấy đảo
Tâm này tất không động.
Dù bị người khuấy đảo
Qua động lại lặng ngưng
Trong sáng một tấm lòng
Nước giếng xưa, trăng sáng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Trăng sáng chiếu giếng xưa,
Nước giếng không gợn sóng.
Không bị người lôi kéo,
Lòng giếng vẫn lặng yên.
Túng sử người lôi kéo,
Động rồi lại lặng yên.
Lòng ta trong vằng vặc,
Như trăng chiếu nước giếng xưa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Giếng cổ lồng trăng sáng
Nước giếng không gợn sóng
Chẳng có người khuấy động
Tâm này hằng tĩnh lặng
Bằng có người khuấy động
Tâm động rồi lại yên
Vằng vặc tâm một phiến
Giếng cổ lồng trăng sáng.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trăng sáng chiếu giếng cổ
Nước giếng chẳng sóng xao
Không bị gàu người kéo
Lòng này động được nào!
Dù bị người lôi kéo
Sóng sánh rồi lại thôi
Lặng trong,lòng như nước
Nước giếng cổ trăng ngời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng sáng soi giếng cũ
Giếng trong sóng chẳng gờn
Lòng này không lay động
Dẫu bị người khuấy lên
Dù có người khuấy lên
Động qua rổi tĩnh liền
Tấm lòng trong vằng vặc
Giếng cũ vầng trăng nghiêng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Giếng xưa trăng sáng chiếu
Không nổi sóng bao giờ
Chẳng bị người khuấy động
Tâm này vốn lặng yên
Dù bị người khuấy động
Gợn sóng lại liền ngưng
Một mảnh tâm sáng suốt
Như trăng nước giếng xưa

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng sáng chiếu vào cái giếng xưa,
Nước trong không sóng động lao xao.
Người đời để tỉnh, không vào khuấy,
Sao lại lòng này bị động giao.
Bằng cố có người vào khuấy động,
Động xao một lúc lại yên ngay.
Tấm lòng tinh khiết trong vằng vặc,
Trăng sáng như vầng rọi giếng nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Trăng soi vào cái giếng xưa,
Nước trong không sóng lao xao động dời.
Không vào khuấy tỉnh người đời,
Lòng này sao lại bị người động giao.
Nhược bằng người có khuấy vào,
Động xao một lúc lại vào yên ngay.
Tấm lòng tinh khiết trong thay!
Như vầng trăng rọi giếng nầy năm xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Trăng đêm rọi sáng giếng xưa.
Nước trong chẳng chút đong đưa sóng vờn.
Không người khuấy động trào dâng.
Lòng ta cũng chẳng thể nào chuyển lay
Dẫu người gọi gió rung cây.
Thoảng qua rồi lại lặng ngay ấy mà.
Trắng trong ở tại lòng ta.
Như vầng nguyệt tỏ soi vào giếng xưa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối