東阿山路行

東阿路出亂山中,
萬樹松杉一逕通。
澗霧自生宜隱豹,
溪雲無事懶從龍。
丘陵處處留前代,
桑柘家家近古風。
笑我白頭忙不了,
嚴寒一路過山東。

 

Đông A sơn lộ hành

Đông A lộ xuất loạn sơn trung,
Vạn thụ tùng sam nhất kính thông.
Giản vụ tự sinh nghi ẩn báo,
Khê vân vô sự lại tòng long.
Khâu lăng xứ xứ lưu tiền đại,
Tang chá gia gia cận cổ phong.
Tiếu ngã bạch đầu mang bất liễu,
Nghiêm hàn nhất lộ quá Sơn Đông.

 

Dịch nghĩa

Đường Đông A đi ra từ trong núi ngổn ngang
Một con đường hẹp chạy qua muôn gốc tùng sam
Sương móc bốc lên hợp cho con báo ẩn nấp
Mây ở khe suối nhàn nhã biếng bay theo rồng
Nơi nơi gò đống lưu dấu triều đại trước
Nhà nhà trồng các loại dâu gần với lề lối xưa
Cười ta đầu bạc chộn rộn chưa xong việc
Trời lạnh dữ còn trên đường qua Sơn Đông


Đông A là tên một huyện thuộc tỉnh Sơn Đông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đông A đường núi giữa muôn trùng
Lối hẹp xuyên qua vạn gốc tùng
Sương suối mịt mù ưa ẩn báo
Mây khe nhàn nhã biếng theo rồng
Nhà nhà thói cổ dâu chăm bón
Gò đống thời xưa dấu rõ trông
Cười tớ bạc đầu còn chộn rộn
Căm căm lặn lội nẻo Sơn Đông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông A đường núi chập chùng
Lối đi muôn góc sam tùng bủa vây
Khe mù báo ẩn nơi đây
Mây ngàn mây lơ lửng không bay theo rồng
Dấu xưa gò đống khắp vùng
Dâu gai chốn chốn vẫn cùng thói xưa
Cười mình tóc trắng lưa thưa
Sơn Đông bước vội, gió mưa lạnh lùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ núi Đông A đường ngổn ngang,
Một đường muôn gốc chật tùng sam.
Mịt mù sương móc che beo nấp,
Nhàn nhã suối mây theo biếng rồng.
Gò đống dấu lưu triều đại trước,
Nhà nhà gần với cây dâu trồng.
Cười ta đầu bạc chưa xong việc,
Trời lạnh còn qua nẻo Sơn Đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời