Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/01/2020 17:00 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Diễn (1543-1606) người xã Văn Thái, huyện Duy Tiên, nay thuộc xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ tiến sĩ khoa Đinh Sửu (1577) đời Mạc Mậu Hợp, làm quan Binh bộ Hữu thị lang, sau phò nhà Lê làm quan Tham chính.

 

Tuyển tập chung