山雲山月(擬僧無已與寒灘吟詠麗奇山景)

隱隱林稍迥,
連空灝氣浮。
銜山銀鏡缺,
隔霧玉盆收。
影落松關靜,
涼回竹院幽。
清光隨處有,
何必上南樓。

 

Sơn vân sơn nguyệt (Nghĩ tăng Vô Dĩ dữ Hàn Than ngâm vịnh Lệ Kỳ sơn cảnh)

Ẩn ẩn lâm sao quýnh,
Liên không hạo khí phù.
Hàm sơn ngân kính khuyết,
Cách vụ ngọc bồn thu.
Ảnh lạc tùng quan tĩnh,
Lương hồi trúc viện u.
Thanh quang tùy xứ hữu,
Hà tất thượng Nam lâu.

 

Dịch nghĩa

Lờ mờ cây rừng xa thẳm
Khí hùng tráng toả đầy trời
Ngậm núi gương bạc khuyết
Cách mù chậu ngọc mờ
Bóng chiều xế, cửa thông vắng vẻ
Khí mát về, nhà trúc thâm u
Vẻ trong sáng nơi nào cũng có
Cần gì phải lên lầu Nam

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Thấp thoáng rừng xa thẳm
Khí hùng tráng toả mù
Núi ngậm vành trăng khuyết
Sương che chậu ngọc mờ
Cửa thông chiều thanh vắng
Nhà trúc mát thâm u
Nơi nào chả trong sáng
Hà tất tới Nam lâu


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ẩn hiện rừng cây xa
Liền trời khí bao la
Ngậm non trăng khuyết bạc
Sương che giữ chậu ngà
Chiều rơi cửa thông lặng
Lạnh về sân trúc rầu
Sáng trong đâu chẳng có
Sao phải trèo Nam lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lờ mờ rừng thẳm cây xa,
Khí hùng tráng toả ra đầy trời.
Ngậm non gương bạc khuyết mờ,
Sương che chậu ngọc sông mù nhà qua.
Cửa thông vắng vẻ bóng tà,
Khí trời về mát, trúc nhà thâm u.
Nơi nào cũng sáng trăng thu,
Cần gì phải đợi trăng từ lầu Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời