Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2011 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/10/2011 19:42

擬徐式題仙子絳香所居素屏風其一

寶鴨凝寒換宿香,
別栽薪譜理霓裳。
詞成不敢高聲道,
驚起陰來風雨長。

 

Nghĩ Từ Thức đề tiên tử Giáng Hương sở cư tố bình phong kỳ 1

Bảo áp ngưng hàn hoán túc hương,
Biệt tài tân phổ lý Nghê Thường.
Từ thành bất cảm cao thanh đạo,
Kinh khởi âm lai phong vũ trường.

 

Dịch nghĩa

Đỉnh bảo áp lạnh lẽo phải thay hương cũ
Đặt ra bài hát mới để múa điệu Nghê Thường
Bài hát đặt xong không dám đặt lên cao giọng
Sợ mây mù kéo đến làm ra mưa gió


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Lạnh ngắt lò trầm đổi khói hương
Đặt thêm bài mới điệu Nghê Thường
Thơ thành không dám ngâm cao giọng
Những sợ quanh nhà nổi gió sương


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên chú

Xem "Truyền kỳ mạn lục" phần hạ hồi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh lẽo lò trầm đổi mới hương,
Đặt bài hát mới điệu Nghê Thường.
Thơ xong không dám ngâm cao giọng
Kéo đến sợ mây tạo gió sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đỉnh lò lạnh ngắt tiếp hương xông
Khúc mới Nghê Thường đã chọn xong
Đâu dám cất lời vang tiếng hát
Chỉ e mưa gió đến trùng trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời