Cảnh nhỏ trên núi

Biển sương buổi sáng bao trùm núi
Tiếng hát theo trâu lướt giữa mây
Những đoán Ngưu Lang về hạ giới
Hoá người cày cấy của thời nay

Ra khỏi mây mù quay ngoảnh lại
Dưới khe đào mận hoa tươi rói
Đầu khe, vách dựng, cầu bắc ngang
Một chiếc cầu vồng bay giữa núi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)