Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 08/01/2023 02:24 bởi hongha83
Nguyễn Chúc Linh, bút danh Chuc Linh Nguyen, chưa rõ năm sinh và quê quán.

Tác phẩm:
- Để quên được anh ngàn năm sau có thể (thơ, Chuc Linh Nguyen, NXB Hội nhà văn, 2020)

 

Để quên được anh ngàn năm sau có thể (2020)