Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần

Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 10:44

賀門下省司郎中

憂勤簡在帝心懷,
一旦登庸眾所推。
會遇蛟龍得雲雨,
調和鼎鼐作鹽梅。
訏謨不負虛前席,
致治真成不世才。
從此虞庭升稷契,
賡歌喜起事康哉。

 

Hạ môn hạ sảnh tư lang trung

Ưu cần, giản tại đế tâm hoài,
Nhất đán đăng dung chúng sở thôi.
Hội ngộ giao long đắc vân vũ,
Điều hoà đỉnh nãi tác diêm mai.
Hu mô bất phụ hư tiền tịch,
Trí trị chân thành bất thế tài.
Tòng thử Ngu-đình thăng Tắc Tiết,
Canh ca hỷ khởi sự khang tai!

 

Dịch nghĩa

Lo lắng siêng năng, lòng vua đang mong muốn,
Một sớm được thăng chức, mọi người đều suy tôn.
Duyên hội ngộ của ông khác nào con giao long gặp mây mưa,
Trách nhiệm của ông ví như muối và mơ điều hoà canh trong đĩnh vạc.
Dâng mưu lớn, chẳng phụ lòng vua để trống chỗ chiếu phía trước,
Đưa lại bình trị, thật là bậc nhân tài hiếm có trên đời.
Từ đây nhà Ngu đã có Tắc, Tiết,
Nối lời ca vui mừng, sự việc tốt lành thay!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977