14.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 20/08/2011 05:35, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 22/08/2011 03:58

Trót đà khuya sớm với ma men,
Mặc mặc người chê mặc kẻ khen.
Ngó lại hàng rào hương cúc trộn,
Trông ra cửa sổ bóng trăng chen.
Vào vòng cương tỏa chân không vướng,
Tới cuộc trần ai áo chẳng ven.
Chứ những ai hay tình thú ấy,
Có chăng Bành Trạch với Thanh Liên.


Nguồn: Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và Thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 22, NXB Lao Động, 2011