14.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 20/08/2011 08:17

Những điều tráo trở đã xem từng,
Song rút dây kia sợ động rừng.
Người thế những tuồng trông trước mắt,
Ở đời mấy kẻ ngắm sau lưng.
Tính toan luống đổ mồ hôi muối,
Thương xót đà no nước mắt gừng.
Đã thế thời thôi, thôi mặc thế,
Công đâu cho nhọc giận người dưng.


Nguồn: Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và Thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 19, NXB Lao Động, 2011