15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 20/08/2011 08:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 22/08/2011 03:54

No thời ra bụt đói ra ma,
Chẳng lạ nhân tình đất kẻ ta.
Khôn khéo chẳng qua thằng có của,
Yêu vì đâu đến đứa không nhà.
Ở đời mới biết cùng thời dễ,
Muôn sự cho hay nhịn cũng qua.
Cơ tạo có đi thời có lại,
Vạch vôi lấy đó mãi ru mà.


Nguồn: Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và Thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 11, NXB Lao Động, 2011