15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 15:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/12/2009 02:42

Phụng thờ hương khói bấy nhiêu đông
Một phút làm nên rạng tổ tông
Trống đánh vang lừng miền ấp lý
Tàn bay phấp phới cõi tây đông
Làng trên xã dưới đem đầu lại
Kẻ ngược người xuôi ngoảnh mặt trông
Vận hội khi may đen hoá đỏ
Làm trai như thế sướng hay không?


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ do Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983