15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 20/08/2011 05:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 22/08/2011 03:33

Kẻ ghét song còn có kẻ ưa,
Nghĩ đâu mà lựa được cho vừa.
Khó giàu đã định thời không oán,
Khôn dại đành hay há dám từ.
Bể học dò nguồn cho chúng trẻ,
Ngày nhàn vui chuyện với người xưa.
Lâng lâng rũ rạch niềm nhân, ngã,
Gẫm thú phồn hoa đáng thế chưa.


Nguồn: Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và Thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 23, NXB Lao Động, 2011