Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2020 01:03

Tiền bạc của giời chung, trống trải thế mới lọt vòng khuyên sáo;
Công danh đường đất rộng, kèn cựa chi cho thẹn chí tang bồng.


Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 3), Nhàn in Trịnh Văn Bích, 1929, tr. 102
2. Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931