Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2020 00:56

Nhờ giời phù hộ chồng tôi, miếng khoa giáp ăn xanh phường sĩ tử;
Ơn chúa yêu vì bố nó, nợ trần hoàn trang trắng mặt nam nhi.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 3), Nhàn in Trịnh Văn Bích, 1929, tr. 102