43.25
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 01:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/12/2009 23:52

Ăn ở sao cho trải sự đời,
Vừa lòng cũng khó, há rằng chơi?
Nghe như chọc ruột, tai làm điếc,
Giận đã căm gan, miệng mỉm cười.
Bởi số chạy đâu cho khỏi số?
Luỵ người nên nỗi phải chiều người.
Mặc ai, chớ để điều ân oán,
Chung cục thời chi cũng tại trời.


Tiêu đề có bản chép là Cách ăn ở ở đời.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951