Mộng đẹp mà sao tựa gang tay
Yêu thương chưa trọn đã đổi thay
Phút giây gặp gỡ khi hồi tưởng
Phảng phất trong lòng tựa khói bay...

07-09-2016