Thời gian như thác đổ trời mưa
Mới đó mà thu đã mấy mùa
Gặp gỡ, lạ, quen, rồi gắn bó
Nay ngồi nhớ lại phút giây xưa...

18-09-2016