Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: quan điểm sáng tác (1) phong cách thơ (1) cách làm thơ (1)
Đăng ngày 19/12/2016 08:45, số lượt xem: 293

Hà Văn hỡi, thằng em anh hỡi
Chú làm thơ nhiều lỗi quá thôi!
Anh đã nhắc chú nhiều rồi
Thanh, vần có chuẩn, thơ thời mới hay
Câu thơ đẹp bởi tay thi sĩ
Thơ kém hay vì quỹ từ khan
Một từ chắt lọc muôn vàn
Như người thợ khéo tìm vàng trong than
Tránh trùng lặp, khô khan câu chữ
Đừng sai thanh, từ ngữ khó nghe
Thơ là phải có vần vè
Vần thông, vần chính chẳng hề gieo sai
Vần có chuẩn, vào tai mới thuận
Không chính vận, thông vận cũng xong
Làm thơ bằng cả tấm lòng
Gửi vào trong đó ước mong, nỗi niềm
Nguồn cảm hứng đừng tìm xa vợi
Nó gần ta, ngâm ngợi sẽ ra
Viết sao thơ đẹp như hoa
Vừa là gần gũi, vừa là thanh cao
Tránh dùng những từ nào khó hiểu
Chớ làm theo một kiểu rập khuôn
Sáng tạo là phải luôn luôn
Mở kho tàng mới, khơi nguồn cái hay
Viết vài chữ, hôm nay vội vã
Ít thời gian, anh đã bận rồi
Nhắn cho chú một vài lời:
Câu thơ chưa đẹp, một đời chưa yên!!!

16:16, 13-12-2016