Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2016 22:24, số lượt xem: 225

Người ta đẩy bạn tôi vào lò thiêu
Như đẩy chồng bản thảo lai cảo vào lửa
Giữa bập bùng lửa
Những câu thơ gan ruột một đời
Đến bây giờ mới chịu bật reo

Bạn tôi giờ còn một vốc
Nhẹ hều
Xám mốc
Lặng im
Ai nào biết trong tro xám ấy
Có một trái tim
Chan chứa ân tình...