Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2017 18:41, số lượt xem: 191

thu ơi sao nắng thu hiền thế
để nắng hôn lên môi mắt một người

vì đâu mây trời xanh thắm
vì nét thanh tân áo trắng một người

gió ơi sao dịu dàng gió thế
dịu dàng cho tóc đổ một bờ vai

ồ cỏ rối bỗng mềm như muốn hát
cỏ thì thầm theo gót sen ai

kìa ánh trăng thu
sao ngọt và ướt thế
trăng ướt ngọt vì ngọt ướt một bờ môi...