Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2017 19:51, số lượt xem: 247

thấm thoát sáu mươi năm
(dù phải chịu cả nỗi đau thế kỉ)
ta đã sống không một ngày hoài phí
trọn vẹn yêu thương
trọn vẹn vui, buồn, nhân nghĩa
ngày ngày như phù sa
hạt đi, hạt ở
hạt góp vào thịt xương xứ sở
hạt vươn phía mênh mông

thấm thoát bốn lăm năm
anh và em
như đôi sam trong lọ
như gió vào lũng vắng
chan cho nhau màu nắng
chắn che nhau hơi mưa
anh yêu em
em yêu anh
trăm năm nữa cũng chưa vừa
ừ nhỉ,
thấm thoát thế
bốn nhăm năm rồi
chẳng để phí đêm nao...