Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/01/2017 22:35, số lượt xem: 215

mềm như mây
mà xé rách cả bầu trời
gió bấc bén
tựa đường gươm máu lạnh
bình minh tròn mâm bún
Mùa đông lún dưới bàn chân

mềm như sóng
mà cào rách mặt sông
mà xé tung biển cả

đất nước mềm như lụa
những cái lưỡi sắc như lửa
lời nào cũng mềm như sóng
như mây...