Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Chiều thu (1)
Đăng ngày 08/08/2016 07:35, số lượt xem: 188

Thôi đem nốt chiều đi, thu nhé
Để lại làm chi vũng tím rụng mắt buồn
Tiếng gió rút hồi cuối cùng lã chã
Trên mặt đường nhoè nhoẹt ánh lê dương

Cứ để mặc ta một mình u tịch
Bờ sông quê gục mặt hít hương mùa
Hương cỏ mật, hương cải ngồng đắng đọt
Và mùi bùn thánh thót giọt xa xưa...