Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2017 16:05, số lượt xem: 195

tìm làng trên đất làng ta
gặp bê - tông hớp cơn mưa đầu mùa
bê - tông lừng lững mái chùa
chuông chiều trộn khói phủ nhoà mặt sông

tìm nôn nao những cánh buồm
gặp sà - lan cát ngoạm long lở triền
sà - lan chen kín bến đêm
vòi bơm phun ánh trăng lên kịt bờ

quay tìm bóng rặng tre mờ
lay lời ru với cánh cò tuổi thơ
gặp nền ruộng mới phân lô
khoai bung rễ bấu víu ngô gãy cờ

tìm người quê giữa quê xưa
gặp đàn em gái áo thưa quần đùi
chèn tôi xuống rệ rồi cười,
sáng ra gặp lão dở hơi tìm gì...