Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2016 15:25, số lượt xem: 248

Chiều nay sông uống tràn ráng đỏ
Chếnh choáng trôi như vướng tóc dài...