Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2016 23:05, số lượt xem: 213

Chiều tà qua bến Ba Bông
Đò ra giữa sóng sương không thấy bờ
Một dòng lành lạnh nhấp nhô
Gió thay nhau thổi như vò mặt sông

Mắt cô lái lặng như không
Nhìn cô chẳng biết cô buồn hay vui
Đò quay, nhoà bóng nhỏ nhoi
Đêm nghe gió sóng luân hồi miên man.