Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2016 09:19, số lượt xem: 209

Tha thướt thu đi
Để ngẩn ngơ phố hai hàng
Lô xô nóc ám vàng khói thuốc
Vẩu vào chiều
Một nụ bâng quơ...