Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2016 09:19, số lượt xem: 194

Tha thướt thu đi
Để ngẩn ngơ phố hai hàng
Lô xô nóc ám vàng khói thuốc
Vẩu vào chiều
Một nụ bâng quơ...