Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2017 08:46, số lượt xem: 204

Anh vấn vàng thu thành từng điếu
Đốt chín dừ giữa cặp môi mơ
Từng đêm rít thật sâu vào lồng ngực
Hương mùa em thơm thoảng tỏ mờ

Anh vấn bóng hình em dài một điếu
Và đốt cháy dừ giữa cặp thơ môi
Trọn đời rít thật sâu vào tim óc
Phả vào thu làm trắng xoá mây trôi...