Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2016 21:08, số lượt xem: 276

Ta sõng soài trên châu thổ
Gió mơn man ngực trần
Gối đầu lên giấc thai nghén thì thầm của đất
Phù sa rưng rức sinh sôi

Thổi vào nhau gió cửa sông
Nồng nàn đêm thở
Em như bãi bờ dưới trăng mờ tỏ
Thơm từ chân sóng thơm lên