Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Sông quê (3)
Đăng ngày 24/06/2016 21:48, số lượt xem: 251

đưa em về thăm làng Yên Vực
thăm sông Mã mùa hè
dưới bờ xanh lờm xờm cây lá
dạo chán chê đồng Đá, bãi Tuần
dắt díu nhau lên thiền viện Trúc lâm Hàm rồng
lòng vòng qua chợ Chớp
em bảo mỏi chân không đi tiếp được
ta mượn thuyền bơi chơi chiều sông

thuyền một mái cong cong
hai đứa chèo chung
chòng chành ngả nghiêng trời nước
chắc thuyền say như anh?
thôi nhường anh lái em ra đằng trước
mũi thuyền thúng bỗng thành mũi tàu titanic
em vươn người dang hai tay ngẩng cao đầu nhắm hờ đôi mắt
mỉm cười bay bay

tóc xoã dài vương mây
em thành vũ công trên sóng
triều dâng
nồm lên lồng lộng
cả một vùng sông phập phồng rúng động
váy đỏ tung tăng
phấp phới mặt trời...