Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2016 15:33, số lượt xem: 239

Lên trăng
Cung trăng
Tóc mây
Sao biếc
Cánh tay đêm Rằm

Nôi đưa
Sóng đưa
Mùi sen
Mùi lúa
Trăng vừa phù sa

Như ru
Hơi Thu
Trôi trôi
Bồng bềnh
Rơi
Rơi
Rơi

Cỏ mật bãi bồi
Trăng trôi...