Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2016 05:19, số lượt xem: 234

Chiều phơ phất
Dãy đèn đường mọc sớm
Phố hồi xuân khi bảng lảng thu về...