Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/11/2016 14:02, số lượt xem: 343

bao nhiêu mùa thu về khóc bên hồ
và khi nàng buồn bã ra đi
vấn vương lệ đầm đìa cỏ lá

bao nhiêu tiếng chim về gọi bạn bên hồ
khắc khoải lẻ loi
những tiếng gọi cuối cùng
và chết

hồ Bến En xanh buốt
bốn mùa...