Em là ánh ngày
Bao phủ anh đầy khắp

Em là bóng đêm
Choàng ôm anh ngây ngất

Mát mềm làn nước biếc

Anh đâu phải là hạt
Mà sáng nay nảy bật
Một chồi tơ trong em.