Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/03/2017 17:15, số lượt xem: 236

lúc nào cha cũng cố gắng
giữ mình luôn ngay thẳng
những khi phải vác nặng
cả những khi gặp toàn cay đắng

vươn lên mỗi buổi sáng
rướn lên bóng chiều tà
đêm ngủ cha cũng cố gắng
duỗi mình thẳng thớm ra

chỉ khi ươm một mầm hoa
chỉ khi thì thầm với cỏ
khi ru quãng sông trăng nho nhỏ
và khi vượt những mùa mưa lũ Miền Trung

mai này cha về với tổ tiên
về với non sông đất nước
nhớ nhé các con
đóng cho cha một cỗ hòm
lượn hình chữ S...