Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2017 09:50, số lượt xem: 195

khóc mãi
sông Hồng sưng cả đáy
sông Đáy, sông Thương ruột chín bầm
nước chảy như là xương thịt chảy
như là sông Mã
thương bãi bờ
đêm nấc nghẹn triều câm

xa nhau thế
chín mươi dòng cũng cạn
Cửu Long ơi
nứt gót Đồng Tháp Mười
bấu níu làm sao chín ngón gầy đáy biển
biển bây giờ cũng bạc xác trầu vôi

mưa mãi giờ như trời đã cạn
hạ chang thương nhớ bỏng sông hồ
chỉ mỗi lòng anh
luôn ngập tràn mưa lũ
tận đáy dòng vẫn khô khát, xác xơ...