Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2016 15:30, số lượt xem: 240

Mưa đồng
Những mảnh trăng chiều ngụp lặn
Trăng sợ mưa
Sợ đêm tối

Những câu ca dao cuối cùng
Mò mẫm
Lặn lội

Mưa
Càng mưa
Ruộng ao ngày càng khô cạn
Gió
Càng gió
Bờ cỏ, luỹ tre càng nhanh tan biến

Đêm nhường chỗ cho nhập nhoàng ánh điện
Những lời ru bỏ đồng ruộng
Bay về đâu...