Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2016 12:10, số lượt xem: 245

Em đi cùng gió cuối mùa
Mang luôn hết cả sóng vừa cuộn xô
Lòng tôi giờ lặng như tờ
Chỉ còn cọc gỗ nhấp nhô chọc trời.