Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2017 21:51, số lượt xem: 175

Chia tay
Ai cũng hẹn ngày về
Ra đi
Người hẹn người trở lại

Chờ ai mà mưa hoá đá
Chờ ai mà đá hoá vôi

Chiều li phôi
Em không nói một lời
Đôi mắt ướt đốt lụi trời thu thẳm