Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/02/2017 12:48, số lượt xem: 188

đi đi
anh hãy đi đi
một con người không thể không đi!
nhưng đi đâu hở anh,
đi về đâu kia chứ?

đi đi các anh
một dân tộc không lẽ
cứ nằm ì ra như thế
hàng thế kỉ!
nhưng, đi về đâu
đi đến đâu
hãy chỉ cho chúng tôi với

các anh hãy sát cánh cũng nhau
đi tới
phía trước, miền ước mơ luôn đón đợi

vâng, phía trước, thiên đường luôn đón đợi
nhưng dưới chân chúng tôi
con đường, là ngõ cụt
nói cách khác
là con đường không có thực
chúng tôi không thể nào bước nổi
trên hào quang...