Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: À ơi (3)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 24/05/2016 16:21, số lượt xem: 270

Trăng ỡm ờ núi cũ

Tháng tư tưởng mình vẫn trẻ
Đêm đêm chài cúc
Gió đàn

Qua bến vắng rồi mây tan
Vãi vương một vùng tóc rụng

Cứ tưởng mình còn xuân thắm
Sóng truồng xô kín mặt sông

Gió ngồi thả những lông bông...