問漁者

湖海扁舟漁者誰,
生涯一笠一蓑衣。
水村沙近鴟為侶,
江興秋高鱸正肥。
短笛清風閒處弄,
孤帆明月醉中歸。
桃源往事依然在,
秦晉興亡是卻非。

 

Vấn ngư giả

Hồ hải thiên chu ngư giả thuỳ,
Sinh nhai nhất lạp nhất thoa y.
Thuỷ thôn sa cận si vi lữ,
Giang hứng thu cao lư chính phì.
Đoản địch thanh phong nhàn xứ lộng,
Cô phàm minh nguyệt tuý trung quy.
Đào Nguyên vãng sự y nhiên tại,
Tần Tấn hưng vong thị khước phi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Thuyền câu hồ biển kìa ai
Áo tơi nón lá sinh nhai thoả lòng
Bạn cùng âu trắng bên sông
Hứng thu vược béo nước trong bồng bềnh
Gió đưa tiếng sáo lênh đênh
Thuyền về buồm lẻ đầu ghềnh trăng soi
Đào Nguyên lối cũ đón mời
Hưng vong Tần Tấn mặc người đúng sai

tửu tận tình do tại
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thuyền nhỏ biển hồ, một lão chài
Áo tơi nón lá kế sinh nhai
Xóm thuyền bãi cát chim là bạn
Sông hứng thu cao cá béo xài
Nhàn hạ gió lành ngân tiếng sáo
Say về trăng sáng lẻ buồm ai
Đào Nguyên chuyện cũ như ngay mắt
Tần Tấn hưng vong mặc đúng sai.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ hải thuyền câu một lão chài
Áo tơi nón lá thoả sinh nhai
Bến thuyền bãi cát chim là bạn
Sông hứng thu cao cá vược xài
Sáo lộng tiếng ngân nhàn gió mát
Buồm đơn trăng sáng lại trong say
Đào Nguyên chuyện cũ ngay tầm mắt
Tần Tấn hưng suy mặc đúng sai.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Trên hồ ai dạo thuyền câu,
Nón tơi ngang dọc giữa bầu càn khôn.
Chim âu làm bạn bên cồn,
Sông thu nước cuối, vược ngon mỡ đầy.
Sáo chiều theo gió nhàn bay,
Buồm khuya chở bóng trăng say cùng vè.
Đào Nguyên chuyện cõ còn kia,
Hưng vong Tần Tấn, thị phi lọ bàn.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời