Trong bài thơ có mấy lỗi chính tả, cần được sửa.

Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。