津觀寓興其十五

別占溪泉景致幽,
歸來結屋覓閑遊。
護花半掩臨風樹,
待月先開近水樓。
消長隨時知物理,
窮通有命豈吾憂。
這般真假誰能會,
一曲寒山一釣舟。

 

Tân quán ngụ hứng kỳ 15

Biệt chiếm khê tuyền cảnh trí u,
Quy lai kết ốc mịch nhàn du.
Hộ hoa bán yểm lâm phong thụ,
Đãi nguyệt tiên khai cận thuỷ lâu.
Tiêu trường tuỳ thì tri vật lý,
Cùng thông hữu mệnh khởi ngô ưu.
Giá ban chân giả thuỳ năng hội,
Nhất khúc Hàn Sơn nhất điếu chu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Suối khe giành chốn tịch u
Quay về tìm cảnh nhàn du dựng nhà
Rừng cây ngăn gió che hoa
Chờ bên lầu bến trăng ngà tỏ soi
Hiểu ra tiêu trưởng tuỳ thời
Cùng thông đều tại mệnh trời há lo
Nhờ ai chân giả hiểu cho
Hàn Sơn một khúc lững lờ thuyền câu

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Suối khe riêng chiếm cảnh rừng sâu
Về núi dựng nhà thanh thản cầu
Hoa hé nâng nui cây đón gió
Trăng thanh đợi mọc suối bên lầu
Tuỳ thời, đạo lý là suy thịnh
Đều tại mệnh trời há phải sầu
Thực giả đời nay ai đã biết
Hàn Sơn một khúc, một thuyền câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Riêng chiếm suối khe cảnh tịch u,
Xây nhà về núi vắng, nhàn du,
Che hoa ngăn gió cây kề cận,
Đợi mọc trăng soi bên suối lầu.
Tiêu trưởng tuỳ thời muôn vật hiểu,
Cùng thông có mệnh há lo rầu.
Đời nay chân giả người hay biết,
Một khúc Hàn Sơn, thuyền để câu.

15.00
Trả lời