Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 01:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 15/06/2013 15:24

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Đây cậy đây khôn đây chẳng chịu
Đấy rằng đấy phải đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua với bạng
Lươn kia đâu dễ kém chi cò
Chữ rằng: "Nhân dĩ hoà vi quý"
Vô sự thì hơn kẻo phải lo


Nguồn: Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, NXB Sống Mới 1974