Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2006 16:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/07/2006 16:19

Vụng khéo nào ai chả có nghề,
Khó khăn ai luỵ đến thê nhi.
Được thì thân thích đem chân đến,
Thất thế hương lư ngoảnh mặt đi.
Thớt có tanh tao ruồi đỗ đến,
Gang không mật mỡ kiến bò chi!
Đời nay những trọng người nhiều của,
Bằng đến tay không ai kẻ vì?


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004