Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2006 16:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 15/06/2013 15:19

Chớ chê người ngắn, cậy ta dài,
Hơn kém dù ai cũng mặc ai.
Mùi nọ có bùi, không có ngọt,
Màu kia chày thấm, lại chày phai.
Đã hay định phận, đành yên phận,
Dẫu có tài hay, chớ cậy tài.
Quân tử ngẫm xem cơ xuất xử,
Ắt là khôn hết cả hoà hai.


Nguồn:
1. Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, NXB Sống Mới, 1974
2. Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951