Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:31

留題石郡公二首其二

道非身外豈他尋,
況有相期意氣深。
君父綱常千古在,
孝忠誓不負初心。

 

Lưu đề Thạch quận công nhị thủ kỳ 2

Đạo phi thân ngoại khởi tha tầm,
Huống hữu tương kỳ ý khí thâm.
Quân phụ cương thường thiên cổ tại,
Hiếu trung thệ bất phụ sơ tâm.

 

Dịch nghĩa

Đạo không ở ngoài thân ta, há phải tìm đâu,
Huống cùng hẹn ước với ý khí sâu xa.
Đạo cương thường vua và cha ngàn đời còn mãi,
Hiếu, trung thề không phụ với tấm lòng tự buổi đầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đạo chẳng ngoài ta, lọ kiếm đâu,
Cùng nhau hẹn ước tự thâm sâu.
Cương thường muôn thuở cha và chúa,
Trung, hiếu thề không phụ buổi đầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đạo chẳng ngoài thân há kiếm đâu,
Huống cùng hẹn ước ý thâm sâu.
Cương thường quân phụ đời còn mãi,
Không phụ lòng trung hiếu buổi đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đạo chẳng ngoài thân há phải tìm
Đã từng hẹn ước với con tim
Vua, cha đạo lớn luôn ngời tỏ
Trung hiếu không rời tự thiếu niên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời